Givere

Michigan Scientific designer og produserer et bredt utvalg av transdusere som brukes til å måle krefter og momenter til produkter under normale og testende forhold. I tillegg til å tilby en standard linje med lasttransdusere, utvikler og produserer Michigan Scientific en rekke kjøretøykomponentsvingere som måler kjøretøyvekt, rammevridning, drivmomenter, bremsemomenter, pedalkrefter, pitman-armkrefter og dekklappkrefter på et bredt utvalg av kjøretøy.

Egenskaper

  • Miljøbeskyttet
  • Individuelt kalibrert og temperaturkompensert for å sikre maksimal nøyaktighet
  • Konfigurert for å minimere magnetisk følsomhet
  • robust konstruksjon
  • Rask kalibrering
  • Design, produksjon og kalibrering for hjulkrafttransdusere, hjulmomenttransdusere og lastceller er sertifisert til ISO 9001: 2015 Standard
  • Masse-, kraft- og veieenheter og mekanisk kalibrering er akkreditert til ISO / IEC 17025: 2017 standarder 

dokumenter

Brosjyrer
tekniske merknader
håndbøker
sertifikater

Relaterte blogginnlegg

Modeller

ISO 9001: 2015 ISO17025: 2017

Sist endret: 4. august 2022 kl. 11